Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienia i obwieszczenia 2017

PDFZawiadomienie.pdf w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „ realizacji punktu skupu odpadów innych niż niebezpieczne oraz akumulatorów na działce nr 389/4 w Świerczowie
PDFZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.pdf
PDFZawiadomienie.pdf  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie zakładu przetwórstwa spożywczego z częścią socjalno - biurową"
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.PDF o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.PDF  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
PDFZawiadomienie.pdf  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie stacji bazowej sieci komórkowej w Bąkowicach

Wersja XML