Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2017 ROKU

PDFOświadczenie majątkowe Wójta Gminy.pdf
PDFOświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy.pdf
PDFOświadczenia majątkowe kierowników i pracowników Urzędu Gminy.pdf
PDFOświadczenia majątkowe kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych.pdf
PDFOświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych.pdf
PDFOświadczenia majątkowe Radnych Gminy.pdf
 

Wersja XML