Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) dla Gminy Świerczów

Lokalizacja:
 
ZWiUK „EKOWOD”
ul. Grunwaldzka
46-100 Namysłów
 
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 13:00, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.
 
Rodzaje przyjmowanych odpadów i zasady ich przyjmowania określa uchwała nr XX/169/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz uchwała nr XXII/186/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały nr XX/169/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Wersja XML