Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienia i obwieszczenia 2018

PDFobwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf dotyczące przedsięwzięcia polegającego na: "Realizacji punktu skupu odpadów innych niż niebezpieczne oraz akumulatorów" na działce nr 389/4 Świerczów, ul. Brzeska 89
PDFzawiadomienie stron o nałożeniu obowiązku ooś.pdf
PDFstrony zawiadomienie o wszczęciu postepowania.pdf
PDFOBWIESZCZENIE O PRZYSTAPIENIU DO OOS.pdf
PDFstrony zawiadomienie o podjęciu postepowania.pdf
PDFZawiadomienie o wszczęsciu postępowania ws podłączenie do eksploatacji studni nr 1A na ujęciu wody w Świerczowie.pdf
PDFZawiadomienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowego przedsięwzięcia na środowisko - Gmina Pokój.pdf
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf

Wersja XML