Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2018 ROKU

PDFOświadczenie majątkowe Wójta Gminy- Barbary Bednarz - początek kadencji 2018-2023.pdf
PDFOświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy - początek kadencji 2018-2023.pdf
PDFOświadczenia majątkowe Radnych początek kadencji .pdf

PDFOświadczenie majątkowe w związku z wyborem na stanowisko kierownika USC.pdf
PDFOświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska Sekretarza Gminy Świerczów.pdf

Oświadczenia majątkowe złożone na koniec kadencji 2014-2018

PDFOświadczenie majątkowe Wójta Gminy - koniec kadencji.pdf
PDFOświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy - koniec kadencji.pdf
PDFOświadczenia majątkowe Radnych Gminy - koniec kadencji.pdf

Oświadczenia majątkowe złożone do dnia 30 kwietnia 2018r.

PDFOświadczenie majątkowe Wójta Gminy.pdf
PDFOświadczenie majątkowe Wójta Gminy korekta.pdf
PDFOświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy.pdf
PDFOświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy korekta.pdf
PDFOświadczenia majątkowe Kierowników i Pracowników Urzędu Gminy.pdf
PDFOświadczenia majątkowe Kierowników i Pracowników jednostek organizacyjnych.pdf
PDFOświadczenia majątkowe Dyrektorów placówek oświatowych.pdf
PDFOświadczenia majątkowe Radnych Gminy.pdf

Wersja XML