Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi 2019

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów”

  Data publikacji: 31-12-2019 09:56
 • INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości około 82 000 l”.

  Data publikacji: 20-12-2019 10:38
 • INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Świerczów”.

  Data publikacji: 12-12-2019 13:46
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: " Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości 82 000 l"

  Data publikacji: 09-12-2019 14:22
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów”

  Data publikacji: 04-12-2019 13:25
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 101733 O w m. Gola dz. nr 230, 231”

  Data publikacji: 08-10-2019 14:57
 • INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 101733 O w m. Gola dz. nr 230, 231”

  Data publikacji: 04-10-2019 07:55
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM: „Przebudowa drogi gminnej nr 101733 O w m. Gola dz. nr 230, 231”

  Data publikacji: 16-09-2019 15:26
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT. PRZETARGU pn. ,,Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”.

  Data publikacji: 02-04-2019 12:53
 • INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn.: ,,Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”.

  Data publikacji: 20-03-2019 08:57
Wersja XML