Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KONSULTACJE

 • Konsultacja społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu

  Data publikacji: 02-12-2022 08:25
 • Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych uprawa w 2022 r. na terenie województwa opolskiego

  konsultacje.jpeg
  Data publikacji: 10-02-2022 14:41
 • ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W SPRAWIE STRATEGII GMINY ŚWIERCZÓW W DNIU 16 LUTEGO 2022 r.

  konsultacje.jpeg
  Data publikacji: 10-02-2022 15:01
 • Zaproszenie do udziału w pracach nad nową Strategią Rozwoju Gminy Świerczów do perspektywy 2030 roku.

  konsultacje.jpeg
  Data publikacji: 11-01-2022 13:03
 • w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającego uchwałę ws. nadania statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu

  opolskie_img.png
  Data publikacji: 23-11-2020 15:45
 • ZAPROSZENIE do konsultacji programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

  Data publikacji: 20-10-2020 12:51
 • Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerczów w sprawie zmiany przyjęcia "Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"

  Data publikacji: 04-02-2020 13:00
 • Protokół dotyczący zgłaszania kandydatów na członków komisji w otwartych konkursach ofert w 2020 r.

  Data publikacji: 04-02-2020 12:54
 • ZAPROSZENIE do konsultacji programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

  Data publikacji: 17-01-2020 10:57
 • ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO - 2020 R

  Data publikacji: 07-10-2019 10:09
Wersja XML