Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zabytki ruchome

Według wykazu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na terenie gminy znajduje się sześć zabytków ruchomych, w tym trzy ujęte w rejestrze zabytków ruchomych województwa opolskiego.

Lokalizacja

Nr rejestru

                                Obiekt -opis

Dąbrowa

Ks.B. T. 1-416/67

 • Rzeźba - Św. Anna Samostrzeń - w kapliczce  barokowa XVIII / XIX w., drewno polichromowane

Miejsce


Ks.B. T. V - 887/9
 • Rzeźba - Św. Jan Nepomucen - w kapliczce na terenie cmentarza przykościelnego; połowa XIX w., drewno polichromowane

Starościn

Ks.B. T. l - 375/58

 • Rzeźba - Św. Jan Nepomucen - w kapliczce przy drodze na Pieczyska; XVIII / XIX w., drewno

Biestrzykowice

 -
 • Kolumna - przy kościele parafialnym; barokowa. druga połowa XVIII w., kamienna

Gola

-
 • Krzyż pokutny - w południowo - wschodniej części wsi ; XIV/XV w., kamienny, wysokość 103 cm

Wersja XML