Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

  konsultacje odwołane.png
  w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Data publikacji: 31-03-2020 17:03
 • Raport z badania ankietowego wśród mieszkańców i mieszkanek gminy Świerczów

  Data publikacji:
 • Badanie opinii mieszkańców gminy Świerczów

  Data publikacji: 30-01-2020 13:17
 • Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świerczów

  Plakat do druku.jpeg
  Data publikacji: 08-11-2019 13:34
Wersja XML