Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Futbolowa Gmina Świerczów

 EFS2.jpeg EFS1.jpeg

1 września 2010 roku Gmina Świerczów rozpoczęła realizację projektu pn. „Futbolowa Gmina Świerczów”, który w całości finansowany jest z Poddziałania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 W ramach tego projektu:

Projekt będzie trwał do końca kwietnia 2011 r. a jego całkowita wartość wyniesie 46 350,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

Wersja XML