Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie I etapu remontu świetlicy w Miejscu

W lipcu 2012 roku Gmina Świerczów złożyła poprzez Lokalną Grupę Rybacką „Opolszczyzna” wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej wraz z utworzeniem punktu informacji turystycznej we wsi Miejsce”
 Powyższy wniosek opiewał na kwotę 99 646,23 zł
W dniu 31 października 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisana została umowa na dofinansowanie przedmiotowego zadania.
Po przeprowadzeniu procedury przetargowej całkowity koszt zadania wyniósł  83 552,81 zł w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 wyniesie 67 929,13 zł
W ramach tej operacji odebranej w dniu 20.09.2013 r., która jest pierwszym etapem remontu świetlicy w Miejscu wykonano nowe pokrycie dachu budynku wraz z instalacją odgromową, nową wiatę przy budynku pokrytą blachodachówką oraz wybudowano szambo wraz z przykanalikiem.

IMG_7565.jpeg
IMG_8404.jpeg
 

Wersja XML