Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejna edycja programu „Agroenergia”

fotowoltaika_rachunki.jpeg
 

Niebawem, jeszcze w 2020 r. rozpocznie się kolejna edycja programu „Agroenergia”. Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skierowany jest do:

 1. Osób fizycznych będących właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzących osobiście gospodarstwo;
 2. Osób prawnych będących właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzących działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Wysokość dotacji będzie uzależniona od mocy instalacji, a dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, czyli fotowoltaiki sprzężonej w jeden układ z pompą ciepła lub elektrowni wiatrowej z pompą ciepła, zaplanowano dodatkowe wsparcie.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia związane z zakupem i montażem:

Instalacji fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych oraz pomp ciepła służące zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW.

W ramach realizowanej instalacji fotowoltaicznej bądź elektrowni wiatrowej dofinansowaniu może podlegać towarzyszący magazyn energii elektrycznej.

Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji.

Najważniejsze warunki dofinansowania:

 1. Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;
 2. Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji;
 3. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem;
 4. Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych.

 

Więcej informacji zawartych jest na stronie http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/agroenergia-2020/

 

 

Wersja XML