Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisanie umowy marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej 2020

W dniu 11 marca  2020 r. Wójt Gminy – Pani Barbara Bednarz – podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Opolskiego – Panem Andrzejem Buła, w wyniku której sołectwa: Dąbrowa, Miejsce, Świerczów i Zbica otrzymały po 5.000,00 zł w ramach programu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”. Dodatkowo jeszcze w budżecie gminy zabezpieczono po 1.250,00 zł na każde sołectwo.

W związku z powyższym sołectwa mogą już podjąć działania zgłoszonych zadań w ramach inicjatywy sołeckiej.

umowa_inicjatywa_solecka.jpeg
 

Wersja XML