Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GOPS otrzymał niespełna 3 tony żywności dla najuboższych!

Brak opisu obrazka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie uczestniczy w  Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa  2014 - 2020, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym mieszkańcom UE (FEAD) oraz w programie "Nie Marnuj Żywności". Do pomocy żywnościowej zostały zakwalifikowane  osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, spełniające kryterium dochodowe, których dochód nie  przekracza dla osoby samotnie gospodarującej 1402,00 zł, - a dla osoby w rodzinie 1056,00 zł. Ośrodek będzie realizował program do miesiąca lipca br. Rodziny lub osoby znajdujące się w trudniej sytuacji, jeżeli spełniają kryterium kwalifikujące do pomocy mogą zgłaszać się do GOPS w Świerczowie.
W dniu 20 kwietnia br. Ośrodek otrzymał nieodpłatnie  z Banku Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach 2911,24 kg żywności dla 192 osób.

Brak opisu obrazka

Wersja XML