Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT

W związku z remontem budynku Urzędu Gminy w Świerczowie nastąpiła zmiana lokalizacji siedziby Urzędu.

Tymczasowa siedziba Urzędu mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury
ul. Brzeska 17, 46-112 Świerczów

Kontakt:

e-mail:

poprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl, adres skrytki ePUAP /yil8537bi6/SkrytkaESP

tel: 699 836 846, 77 400 80 69

1. Wejście główne

- Urząd stanu cywilnego

- Ewidencja ludności i dowody osobiste

- Kadry

- Referat rolnictwa, inwestycji i mienia komunalnego

tel. kontaktowy:

77 400 80 69

 

2. Wejście z tyłu budynku (mała sala)

- Sekretariat (Wójt)

- Referat finansowy:

* podatki i opłaty, ścieki

* księgowość

* płace

- Obsługa Rady Gminy

tel. kontaktowy:

699 836 846

Wersja XML