Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi w m. Grodziec z dofinansowaniem

Brak opisu obrazka

Gmina Świerczów złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi w m. Grodziec”. Realizacja zadania planowana jest w 2021 roku (wartość szacunkowa – 264 238,80 zł). Złożony wniosek pozytywnie uzyskał akceptację Wojewody Opolskiego i został zarekomendowany Prezesowi Rady Ministrów do realizacji. W związku z tym istnieje szansa, że inwestycja ta otrzyma dofinansowanie ze środków zewnętrznych i będzie mogła zostać z sukcesem zrealizowana w przyszłym roku. Należy dodać, że w 2020 roku z dofinansowania ze środków Fundusz Dróg Samorządowych zrealizowano inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Biestrzykowice ul. Ludowa o nr 10713 O” a w 2019 roku „Przebudowa drogi gminnej w m. Gola o nr 101733 O”. Byłby to kolejny rok w którym Gmina z sukcesem korzysta ze środków zewnętrznych na poprawę infrastruktury drogowej.

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML