Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przewodnik dotyczący możliwości leczenia, wsparcia i pomocy dla osób doświadczających chorób i zaburzeń psychicznych

W imieniu Pełnomocnika Zarządu Województwa Opolskiego d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień poniżej przedstawiamy link do przewodnika informującego o dostępnych w województwie opolskim formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Link do w/w przewodnika, to https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2020/11/Przewodnik-opolskie-zdrowie-psychiczne-wersja-26.11.20.pdf
Przewodnik jest dostępny na stronie www.bip.opolskie.pl w zakładce Menu podmiotowe → Programy, strategie, plany, sprawozdania i opracowania → Ochrona zdrowia i polityka społeczna → Ochrona zdrowia psychicznego.

Chcielibyśmy by niniejszy przewodnik był aktualizowany i rozwijany zgodnie z realnym zapotrzebowaniem. Stąd też prosimy o przesyłanie uwag i informacji dotyczących propozycji uzupełnienia/aktualizacji przewodnika do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na adres
Kontakt telefoniczny w sprawie przewodnika 77 5416 821.

Wersja XML