Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ramowy plan półkolonii zimowych w dniach 04.01.2021 r.- 05.01.2021 r.

Dzień I

Poniedziałek 04.01.202021 r.

Godziny

 

7:30-8:30

Zbiórka uczestników półkolonii , gry i zabawy stolikowe, zajęcia integrujące grupę.

8:30- 9:00

Powitanie uczestników półkolonii.

Zapoznanie uczestników z wychowawcami.

Omówienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas pobytu na półkoloniach.

 9:00- 9:40

Zabawy integracyjne.

9:40- 10:00

 Posiłek

10:00- 11:00

Zabawy ruchowe, orientacyjno- porządkowe.

Gry i zabawy bieżne.

11:00- 12:00

Zajęcia artystyczno- plastyczne:

- „Zimowy pejzaż”- praca plastyczna

- „Pingwin” praca plastyczno- techniczna

12:00- 12:20

Posiłek

12:00- 13:30

Zabawy muzyczno- ruchowe.

13:30-14:30

Gry i zabawy stolikowe.

 

Dzień drugi

Wtorek 05.01.2021 r.

Godziny

 

7:30-8:30

Zbiórka uczestników półkolonii , gry i zabawy stolikowe, zajęcia integrujące grupę.

8:30- 9:00

Zabawy integracyjne.

 9:00- 9:40

Gry i zabawy ruchowe, orientacyjno- porządkowe.

9:40- 10:00

Posiłek.

10:00- 11:00

Gry i zabawy bieżne.

11:00- 12:00

Zajęcia artystyczno- plastyczne:

- „Bałwan”- wykonanie pracy różnymi technikami plastyczno- technicznymi.

12:00-12:20

Posiłek.

12:20- 13:30

Zabawy muzyczno- ruchowe.

13:30-14:30

Gry i zabawy stolikowe.

Wersja XML