Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym, pn.: „Budowa antresoli w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie”

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (728,77KB)
PDFSWZ.pdf (2,02MB)
DOCXZał. nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx (32,70KB)
DOCXZał. nr 2 do SWZ Wzór oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu.docx (21,10KB)
DOCXZał. nr 3 do SWZ Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków.docx (19,67KB)
DOCZał. nr 4 do SWZ Zobowiązanie innego podmiotu.doc (32,50KB)
DOCZał. nr 5 do SWZ Wykaz osob.doc (42,50KB)
DOCZał. nr 6 Projekt umowy- Gmina Świerczów.doc (261,00KB)
ZIPZał. nr 7 GOK - Projekt Budowlany.zip (42,24MB)
PDFZał. nr 8 STWiORB - Antresola GOK.pdf (3,96MB)
PDFPrzedmiar antresola 5.11.2020.pdf (2,34MB)
 

Wersja XML