Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Przebudowa drogi w m. Grodziec, dz. nr 204, 205”

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSWZ droga Grodziec.pdf
DOCXZał. nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx
DOCXZał. nr 2 do SWZ Wzór oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu.docx
DOCXZał. nr 3 do SWZ Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków.docx
DOCZał. nr 4 do SWZ Zobowiązanie innego podmiotu.doc
DOCZał. nr 5 do SWZ Wykaz osób.doc
DOCZał. nr 6 Projekt umowy- Gmina Świerczów.doc
DOCZałacznik nr 1 do Wzoru umowy.doc
ZIPZał nr 7 Dokumentacja projektowa.zip
PDFZał. nr 8 STWiORB GRODZIEC.PDF
PDFPrzedmiar.pdf
 

Wersja XML