Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka


 

Urząd Marszałkowski w Opolu poinformował w dniu 15.03.2021 r., że wszystkie 4 zadania zgłoszone przez Gminę Świerczów w ramach II edycji Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej zostały zatwierdzone. Oznacza to, że 4 kolejne sołectwa otrzymają dofinansowanie (po 5 000,00 zł na każde sołectwo) ze środków zewnętrznych. Przypominamy, że w tym roku planuje się realizację następujących zadań:

1.         Sołectwa Gola i Wężowice (zadanie wspólne) - Remont ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 171,

2.         Sołectwo Grodziec - Zakup i montaż huśtawki i urządzenia zabawowego na plac zabaw

3.         Sołectwo Miodary - Ogrodzenie placu kulturalno-rekreacyjnego

W kwietniu planowane jest podpisanie stosownej umowy pomiędzy Wójtem Gminy Świerczów a Marszałkiem Województwa Opolskiego dotyczącej przekazania środków finansowych na realizację tego celu. Od tego momentu sołectwa będą mogły przystąpić do zadań i rozpocząć realizowanie wspomnianych przedsięwzięć.

Skarbnik Gminy
Mateusz Bieniek

Wersja XML