Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOT. PROGRAMU PRIORYTETOWEGO PN. ”USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”

Wójt Gminy Świerczów informuje, że Gmina Świerczów planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach drugiej edycji programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w programie jest przeprowadzenie na terenie gminy inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Inwentaryzacja będzie prowadzona poprzez przyjmowanie od rolników ankiet inwentaryzacyjnych.

 

Formularz ankiety inwentaryzacyjnej dostępny jest w Urzędzie Gminy Świerczów w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego pok. nr 6, na stronie internetowej www.swierczow.pl oraz u Sołtysów.

 

Sposób składania ankiet: Urząd Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów – w sekretariacie pok. nr 2

 

Termin składania ankiet: 10.08.2021 r.

 

Więcej informacji o Programie można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego pok. nr 6, nr tel. 77 419 61 70 wew. 17

 

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz
    

DOCAnkieta Inwentaryzacyjna - usuwanie folii rolniczych 2021
 

Wersja XML