Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania budżetowe za rok 2019

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (105,67KB)
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie (200,82KB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (262,91KB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (1,23MB)
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (750,69KB)
 

Wersja XML