Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasłużony dla Gminy Świerczów

Wyróżnienie nadawane jest za wybitne zasługi dla rozwoju gminy i tworzenia wspólnego dobra mieszkańcom Gminy i osobom nie będącym mieszkańcami Gminy, organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, które przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, szczególnie zasłużyły się gminie, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć.

 

Zdzisław Sitek

Uchwała Nr XXV/252/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 września 2021r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świerczów" - Panu Zdzisławowi Sitkowi,

 

Wersja XML