Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2022

 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE „PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM” W 2022 R.

  Data publikacji: 23-06-2022 13:24
 • Protokół z posiedzenia komisji powołanej do opiniowania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2022 przez organizacje pozarządowe

  Data publikacji: 23-06-2022 13:17
 • Otwarty konkurs ofert na zadanie w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

  Data publikacji: 16-05-2022 15:55
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE „WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ NA TERENIE GMINY ŚWIERCZÓW” W 2022 R.

  Data publikacji: 23-02-2022 11:16
 • Protokół z posiedzenia komisji powołanej do opiniowania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2022 przez organizacje pozarządowe

  Data publikacji: 23-02-2022 11:13
 • Zarządzenie nr 0050/19/2022 Wójta Gminy Świerczów z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2022 przez organizacje pozarządowe

  Data publikacji: 15-02-2022 14:32
 • Informacja Wójta Gminy Świerczów w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert w 2022

  Data publikacji: 24-01-2022 13:04
 • OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIE W SFERZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ - 2022 R.

  Data publikacji: 24-01-2022 13:02
Wersja XML