Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021

 • OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO w 2021r

  Data publikacji: 13-09-2021 12:22
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE „WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ NA TERENIE GMINY ŚWIERCZÓW” W 2021 R.

  Data publikacji: 12-02-2021 14:20
 • Protokół z posiedzenia komisji powołanej do opiniowania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2021 przez organizacje pozarządowe

  Data publikacji: 12-02-2021 14:19
 • Zarządzenie Nr 0050/9/2021 Wójta Gminy Świerczów z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2021 przez organizacje pozarządowe

  Data publikacji: 03-02-2021 13:20
 • INFORMACJA O WYBORZE WNIOSKU O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ NA ROK 2021.

  Data publikacji: 20-01-2021 14:08
 • Informacja Wójta Gminy Świerczów w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert w 2021

  Data publikacji: 15-01-2021 13:15
 • OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIE W SFERZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ - 2021 R.

  Data publikacji: 15-01-2021 13:13
Wersja XML