Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2015 ROKU

PDFOświadczenie majątkowe - Wójt Gminy Andrzej Gosławski.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Przewodniczący Rady Gminy Adam Janas.pdf
PDFOświadczenia majątkowe Radnych Gminy - część 1.pdf
PDFOświadczenia majątkowe Radnych Gminy - część 2.pdf
PDFOświadczenia majątkowe - Dyrektorzy placówek oświatowych.pdf
PDFOświadczenia majątkowe - Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych.pdf
PDFOświadczenia majątkowe - Pracowników administracyjnych wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta.pdf

Wersja XML