Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienia i obwieszczenia 2016

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania dot.przedsięwzięcia polegającego na „Budowie mostu „Pieczyska II” w ciągu drogi powiatowej nr DP 1132 O Starościn - Domaradz - Jagienna w km 3+953,76”.pdf (548,23KB)
DOCZawiadomienie o wszczęciu postępowania dot.przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stawu rybnego – karpiowego w miejscowości Miejsce, gmina Świerczów”..doc (43,00KB)
DOCZawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Budowa tranzytowej sieci wodociągowej z miejscowości Siedlice do miejscowości Bielice.doc (27,00KB)
PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. inwestycji pn .„Przebudowie drogi powiatowej nr DP 1129 O o przebiegu Mikowice-Biestrzykowice na odcinku DK 39 Żaba – DW 454 Biestrzykowice.pdf (39,26KB)

Wersja XML